Unieważnienie zamówienia U128/2020 Kompleksowa profilaktyczna opieka nad pracownikami MOPS Będzin.

Zamawiający zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, ponieważ w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta.