dodatek

Prezydent Miasta Będzina zachęca mieszkańców do składania wniosków o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych.

dodatek węglowy

Prezydent Miasta Będzina zachęca mieszkańców do składania wniosków o przyznanie dodatku węglowego.

Dodatek osłonowy

Prezydent Miasta Będzina zaprasza do złożenia wniosku o przyznanie dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy stanowi wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących, w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz żywności. wypłacany dwa razy do roku tj. pierwsza rata do 31 marca 2022 r. i druga rata do 2 grudnia 2022 r.