dodatek

Prezydent Miasta Będzina zachęca mieszkańców do składania wniosków o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych.

dodatek węglowy

Prezydent Miasta Będzina zachęca mieszkańców do składania wniosków o przyznanie dodatku węglowego, który finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.3) – art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Dodatek osłonowy

Prezydent Miasta Będzina zaprasza do złożenia wniosku o przyznanie dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy stanowi wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących, w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz żywności. wypłacany dwa razy do roku tj. pierwsza rata do 31 marca 2022 r. i druga rata do 2 grudnia 2022 r.