Kierownik: Kornelia Hryc
Z-ca kierownika: Dominika Majer

 

Przyjmujemy w godzinach:

  • Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  • Wtorek: 7:30 - 15:30
  • Środa: 7:30 - 15:30
  • Czwartek: 7:30 - 15:30
  • Piątek: 7:30 - 14:00
 

Kontakt:

tel.: (32) 296 21 43
tel.: (32) 296 21 44
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zajmujemy się prowadzeniem postępowań administracyjnych wszczętych na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, bądź z urzędu. W środowisku zamieszkania klienta przeprowadzane są wywiady środowiskowe przez pracowników socjalnych.

 

W Dziale Pomocy Środowiskowej prowadzone są indywidualne kartoteki osób i rodzin, klientów Ośrodka, rejestrowane są wywiady środowiskowe o udzielanie różnorodnych form świadczeń: pomocy finansowej, w naturze (np. jeden gorący posiłek) oraz w postaci usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w domu klienta.

 

Pracownicy socjalni Działu prowadzą pracę socjalną z osobami ubiegającymi się o świadczenia z pomocy społecznej, bądź też z osobami wymagającymi wsparcia w formie niematerialnej (wsparcie psychiczne, szeroko rozumiane poradnictwo). 

 

W Dziale prowadzona jest ewidencja osób objętych pomocą Ośrodka, jest przygotowywana korespondencja z różnymi instytucjami i organizacjami. Ponadto w Dziale prowadzone są wywiady środowiskowe na rzecz kombatantów i repatriantów.

 

Pracownicy socjalni Działu zajmują się prowadzeniem postępowań dotyczących objęcia dzieci dożywianiem w szkołach i przedszkolach, prowadzeniem akcji kolonijnych, imprez mikołajkowych. Ważnym elementem w zakresie działań pracy pracowników socjalnych jest sporządzanie kontraktów socjalnych z klientami Ośrodka, mających na celu podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin.

 

Dział Pomocy Środowiskowej na bieżąco współpracuje z innymi Działami Ośrodka oraz z instytucjami i organami administracji, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, celem rozwiązywania problemów klientów zgłaszających się o udzielenie pomocy.