Informujmy o wznowieniu darmowych konsultacji prawnych od 15.03.2022r, które odbywać się będą w siedzibie tutejszego Ośrodka w pokoju 19A (parter - główne wejście) w każdy wtorek od godziny 15:30 do 17:30.