Szanowni Państwo! Informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie na bieżąco realizuje zadania, a godziny pracy urzędu pozostają bez zmian. Jednakże ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i wzrastające ryzyko zakażenia koronawirusem zalecamy ograniczenie osobistych wizyt do minimum - z pracownikami kontaktować się można drogą telefoniczną, mailową i poprzez ePUAP (adres skrytki - /MOPSBEDZIN/skrytka).

 

urna

 

W siedzibie Ośrodka (Będzin, ul 11 Listopada 1) wystawiona została urna na wypełnione wnioski takie jak:

 • Świadczenia Rodzinne
 • Fundusz Alimentacyjny
 • Dobry Start - 300+

Informujemy, że wnioski można wrzucać w godzinach pracy Ośrodka, można je pobrać z naszej strony internetowej - https://mops.bedzin.pl w zakładce "DO POBRANIA" lub bezpośrednio u pracownika Biura Obsługi Klienta.

Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z możliwości elektronicznego wypełnienia wniosków poprzez portal internetowy emp@tia - https://empatia.mpips.gov.pl

 

skrzynka

 

W sprawach zaświadczeń oraz pozostałych uruchomiliśmy analogową skrzynkę kontaktową znajdującą się przy wejściu głównym Ośrodka. Skrzynka dostępna jest w godzinach pracy Ośrodka.

Osobiste wizyty w siedzibie są możliwe tylko po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu:

 • Dział Pomocy Środowiskowej: (32)296-21-43
 • Dział Poradnictwa Specjalistycznego: (32)296-21-45
 • Dział Realizacji Świadczeń: (32)296-21-37
 • Zespół ds. Niebieskich Kart: (32)296-21-56
 • Świadczenia Rodzinne: (32)296-21-52
 • Świadczenie 500+: (32)296-21-46
 • Fundusz Alimentacyjny: (32)296-21-53

 

Niezbędna bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywa się w budynku przy ul. 11 Listopada 1 na parterze (główne wejście). Osoba wchodząca na teren Ośrodka musi mieć założoną maseczkę ochronną (lub w inny sposób mieć zakryte usta i nos), przejść procedurę pomiaru temperatury oraz zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym zapewnianym przez MOPS Będzin.

 

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Budynek Ośrodka należy opuścić niezwłocznie po załatwieniu sprawy. Pracownicy obsługujący bezpośrednio mieszkańców winni mieć założone maseczki ochronne lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.

 

Ponadto pracownicy wykonywać będą zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, w tym zakresie podstawowymi formami kontaktu z MOPS Będzin są:

 • poczta elektroniczna,
 • ePUAP - (adres skrytki - /MOPSBEDZIN/skrytka),
 • telefon,
 • forma pisemna - za pośrednictwem operatora pocztowego,
  osobista wizyta w siedzibie Ośrodka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

 

Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane stanem wyższej konieczności.