Projekt "Otwórz się na pomoc" to interaktywny film poświęcony problemowi uzależnienia dzieci od komputera i Internetu.