Informujemy, że od 18 maja 2021 r. realizujemy projekt „Będzińska szkoła dla rodziny – wzrost dostępności i jakości usług społecznych w Śródmieściu miasta Będzin”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z założeniami chcemy objąć wsparciem 40 osób/ 20 rodzin mieszkańców gminy Będzin, w szczególności mieszkańców dzielnicy Śródmieście. Projekt „Będzińska szkoła (...)”jest komplementarny z projektem pt.: „Zagospodarowanie bulwarów rzeki Czarna Przemsza – odnowiona przestrzeń publiczna jednocząca ludzi, przyrodę i wydarzenia.”

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Będzin.

W ramach projektu zaplanowano między innymi:

  • porady psychologa,
  • porady pedagoga,
  • porady terapeuty uzależnień,
  • warsztaty i doradztwo prawne,
  • wyjście do kina.

Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz do złożenia Formularza rekrutacyjnego.

bedzinska szkola