Prezydent Miasta Będzina informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży do lat 18 i ich rodzin, mieszkających na terenie miasta Będzina. Pomoc można uzyskać w Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Piłsudskiego 9.

 

 

Centrum powstało w ramach realizacji projektu: systemowe wsparcie dla mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca, realizowanego przez Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o. Wszystkie osoby potrzebujące pomocy bądź konsultacji w obszarze zdrowia psychicznego mogą uzyskać wsparcie w zakresie diagnozy, terapii bądź informacji na temat specjalistycznych placówek zajmujących się daną problematyką. Wizyta w Centrum musi być poprzedzona telefonicznym kontaktem rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z infolinią.

 

Infolinia dla mieszkańców Będzina została uruchomiona pod numerami 532-560-020 lub 532-560-021.

Centrum pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-20:00.