500plusSzczegółowe informacje o programie 500+ można otrzymać dzwoniąc: 


infolinia: (32) 207 70 05

MOPS Będzin: (32) 296 21 46, (32) 296 21 48, (32) 296 21 61,


Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w siedzibie MOPS Będzin, rejonach opiekuńczych,  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu internetowego emp@tia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej w 18 bankach tj.:

 • Alior Bank SA,
 • Bank BPH SA,
 • Bank Handlowy w Warszawie SA,
 • Bank Millennium SA,
 • Bank Pekao SA,
 • Bank Pocztowy SA,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
 • Bank Zachodni WBK SA,
 • FM Bank PBP SA (Smart Bank),
 • ING Bank Śląski SA,
 • mBank SA,
 • PKO Bank Polski SA,
 • Raiffeisen Bank Polska SA,
 • SGB-Bank SA,
 • Bank Ochrony Środowiska SA,
 • Getin Noble Bank SA,
 • Deutsche Bank SA,
 • Credit Agricole Bank Polska SA.

 


Punkty wydawania i przyjmowania od 01.04.2016 roku wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego w Ramach Programu „ Rodzina 500+” w Będzinie


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 1

 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pok 35, 36
  w godzinach od 8.00 do 18.30

 • Punkt obsługi „Rodzina 500+” przyległy Działowi Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 
  w godzinach od 8.00 do 18.30

 • Punkt obsługi klienta parter budynku MOPS – Będzin wejście główne 
  w godzinach od 8.00 do 18.30

 

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie

 • Rejon Warpie ul. XXXV Lecia PRL 17 
  w godzinach od 15.30 do 18.30

 • Rejon Ksawera ul. Siemońska 11 
  w godzinach od 15.30 do 17.30

 • Rejon Syberka ul. Zwycięstwa 30 
  w godzinach od 15.30 do 17.30

 • Rejon Zamkowe ul. Bursztynowa 11 
  w godzinach od 15.30 do 18.30

 • Rejon Łagisza ul. Energetyczna 10 
  w godzinach od 15.30 do 18.30

 • Rejon Grodziec ul. Barlickiego 16 
  w godzinach od 15.30 do 18.30

 


Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

 

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

 

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

 

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

 

 

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

 

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

 

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Załączniki:
Pobierz plik (informator dla uw.pdf)Informator skrócony[ ]983 kB
Pobierz plik (informator rodzina 500+.pdf)Informator Rodzina 500+[ ]227 kB
Pobierz plik (rodzina500+.ppt)Prezentacja[ ]1951 kB
Pobierz plik (ulotka.pdf)Ulotka[ ]499 kB