Ogłoszenie o zamówieniu U130/2020 Świadczenie usług cateringowych dla podopiecznych Centrum Usług Senioralnych w Będzinie.