Świadczona pomoc

Miejsce na artykuły z menu Świadczona pomoc

 

Zasiłek okresowy przysługuje:

(art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)

 • w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego;
 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

Minimalna wysokość zasiłku okresowego :

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej: 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
 • w przypadku rodziny: 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie

(art. 38 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej).

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informujemy, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Będzinie możliwy jest w szczególności poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • przesyłanie wiadomości SMS-em na numer telefonu 531 020 645,
 • korespondencję pisemną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin.


Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

Tłumaczem jest Patrycja Gruca - Hołota.

Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:
- PJM (polski język migowy),
- SJM (system językowo-migowy),
- SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany powyżej adres, numer telefonu lub e-mail.

Może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP (/MOPSBEDZIN/skrytka), opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

karta senioraW lutym ruszył Program Będzińska Karta Seniora. Każdy mieszkaniec Będzina powyżej 60 roku życia będzie mógł skorzystać ze specjalnych zniżek i promocji. Wystarczy tylko, że wypełni wniosek o wydanie Będzińskiej Karty Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie w Punkcie Obsługi Klienta lub Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. Jana III Sobieskiego 1, tel. (32)2674607. Będzińska Karta Seniora zostanie wydana po zweryfikowaniu danych zawartych we wniosku, w terminie 1 miesiąca od daty jej złożenia. Karta wydawana jest bezpłatnie i jest ważna z dokumentem tożsamości właściciela Karty.

Tworzenie przyjaznego klimatu i warunków do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania przez rodziców dodatkowego trudu wychowawczego jest istotnym elementem polityki prorodzinnej prowadzonej przez miasto.

 

Program Wsparcia „Rodzina 3+ górą” jest projektem działań na rzecz rodzin wielodzietnych. Inicjatywa ta jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd miasta Będzina i ma na celu promocję rodzin wielodzietnych oraz działań na rzecz wzmocnienia kondycji tych rodzin, poprawę warunków ich życia, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych, a także kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.

 

Posiadanie Karty „Rodzina 3+ górą” obniża koszty comiesięcznych rachunków wielodzietnej rodziny, jest także elementem motywującym do aktywnego spędzania wolnego czasu. Łatwiejszy dostęp do różnych form rekreacji i imprez kulturalnych zwiększa również integrację wewnątrzrodzinną i powoduje, że cała rodzina może spędzić wspólnie wolny czas w atrakcyjny sposób – mówi Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski.

 

Realizację tych celów zapewniają rodzinom wielodzietnym ulgi i zniżki umożliwiające dostęp do dóbr kultury, sportu i rekreacji zarządzanych przez miejskie jednostki publiczne oraz promowanie katalogu ulg i zniżek do usług i towarów oferowanych przez podmioty niepubliczne.

 

Do Programu Wspracia "Rodzina 3+ górą" przystąpiły miejskie jednostki organizacyjne oraz podmioty prywatne. Oto lista partnerów programu oraz oferowane zniżki.:

 

Muzeum Zagłębia w Będzinie oferuje 50% zniżki na:

 1. Zakup biletów wstępu do Pałacu Mieroszewskich znajdującego się w Będzinie przy ul. Świerczewskiego 15.
 2. Zakup biletów wstępu do zamku znajdującego się w Będzinie przy ul. Zamkowej 1.
 3. Zakup biletów wstępu łącznie do Pałacu Mieroszewskich i zamku.
 4. Zakup biletów wstępu na wieżę przy zamku.
 5. Usługi przewodnickie.

www.muzeum.bedzin.pl

Ośrodek Kultury w Będzinie oferuje 50% zniżki na zajęcia i warsztaty organizowane przez ośrodek, w tym przez filię Ośrodka Kultury w Będzinie-Grodźcu.

www.okultura.bedzin.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie oferuje 50% zniżki na:

 1. Zakup wejściówek na basen kryty mieszczący się w Będzinie przy ul. Siemońskiej 13.
 2. Zakup wejściówek na korty tenisowe znajdujące się w Będzinie przy ul. Zawodzie 2.
 3. Zakup wejściówek na lodowisko znajdujące się w sezonie zimowym na terenie skateparku w Będzinie przy ul. Sportowej 4.
 4. Zakup wejściówek na zajęcia w ramach "Sportowej Dzielnicy" odbywające się zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Partnera.
 5. Zakup wejściówek na zajęcia na basenie w ramach "Sportowej Dzielnicy" odbywające się w Będzinie przy ul. Siemońskiej 13 zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Partnera.

www.osir.bedzin.pl

Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie oferuje 50% zniżki na przedstawienia, spektakle, wydarzenia organizowane przez teatr.

www.teatr.bedzin.pl

Salon fryzjerski F.H.U. Sowex i Adam Marzycki oferuje 20% zniżki na strzyżenie oraz 10%na pozostałe usługi fryzjerskie w filii firmy zlokalizowanej przy ul. Małachowskiego 41, 42-500 Będzin.

www.sowex1.pl

NZOZ „DUO-DENT” s.c. Usługi Stomatologiczne oferuje 30% zniżki na usługi stomatologiczne oraz bezpłatne przeglądy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia świadczonych w następujących gabinetach stomatologicznych:

 1. Gabinet Stomatologiczny (w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej) w Będzinie przy ul. Siemońskiej 11.
 2. Gabinet Stomatologiczny (w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej) w Będzinie przy ul. 1-go Maja 1/11.

 

Availo Sp. z o.o. oferuje 10% zniżki na zakup pakietu Prawnik na Teraz.

www.availo.pl

Przychodnia weterynaryjna „Na Krakowskiej” oferuje 10% zniżki na usługi świadczone w przychodni zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej 139, 42-500 Będzin.

www.weterynarz-dabrowagornicza.pl

Salon Kosmetyczno-Fryzjerski "Koncepcja Piękna" oferuje 20% zniżki na usługi świadczone w salonie kosmetyczno-fryzjerskim zlokalizowanym przy ul. Storczyków 2a, 41-303 Dąbrowa Górnicza oraz salonie fryzjerskim "Studio Fryzur" zlokalizowanym przy ul. Partyzantów 8a, 42-500 Będzin.

www.koncepcjapiekna.com.pl

Klub "Lejdisfit" oferuje 50% zniżki na zajęcia fitness oraz siłownię w klubie "Lejdisfit" zlokalizowanym w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 10.

www.lejdisfit.pl

Fitness club "Dance 4 You" oferuje 10% zniżki na wszystkie zajęcia taneczne i fitnessowe w klubie "Dance 4 You" zlokalizowanym w Będzinie przy ul. Piłsudskiego 83.

www.dance4youbedzin.pl

Salon Optyczny Doktor Marchewka zlokalizowany przy ulicy 11 Listopada 10 oferuje:

 1. bezpłatne niezobowiązujące badania ostrości widzenia,
 2. 22% rabatu na szkła korekcyjne od cen katalogowych,
 3. rabat 25 zł od cen pakietowych w przypadku wyboru wersji z soczewkami z powłoką antyrefleksyjną.

 

Sklep internetowy www.wnm-group.pl z łóżkami dziecięcymi oferuje rabat w wysokości 5% na cały asortyment

 

wzór będzińskiej karty 3+

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
I ICH RODZIN (od 11 stycznia 2021 roku do 17 grudnia 2021 roku)
- z wyłączeniem sierpnia 2021 roku

Godziny dyżurów:

 • Wtorek: 15:00 – 18:00

 • Środa: 10:00 – 15:00

 • Czwartek: 17:30 – 20:30

 • Piątek: 11:00 – 20:30

W formie telefonicznej pod numerem telefonu: 603 342 525, oraz poprzez aplikacje telefoniczne (WhatsApp, Messanger),a także za pośrednictwem systemów teleinformacyjnych tj. Komunikatory internetowe (Skype).

 

 

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE
I PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (od 18 stycznia 2021 roku do 17 grudnia 2021 roku)
- z wyłączeniem sierpnia 2021 roku

Godziny dyżurów:

 • Środa: 08:00 – 11:00

 • Czwartek: 8:00 – 12:00

 • Czwartek: 15:30 – 19:30

Teleporada, pod numerem telefonu: 604-823-501

 

 

KONSULTACJE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
I ICH RODZIN (od 18 stycznia 2021 roku do 17 grudnia 2021 roku)
(z wyłączeniem wakacji lipiec/sierpień)

Godziny dyżurów:

 • Poniedziałek: 08:00 – 11:00

Teleporada, pod numerem telefonu: 604-823-501

W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z dnia 21 lipca 2011r. Nr 149, poz.887) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie zatrudniono asystentów rodziny. Do ich zadań należy praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych w miejscu jej zamieszkania. Wspieranie rodziny jest prowadzone przy aktywnym jej udziale uwzględniającym potencjał własny rodziny oraz zasoby środowiska, z którym asystent aktywnie współpracuje. Działania podejmowane przez asystentów rodziny mają służyć w dłuższej perspektywie wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, zapobiegać ich marginalizacji i prowadzić do ich integracji społecznej.

 

Kontakt:

Asystenci Rodziny - ul. Małachowskiego 43, Będzin

tel.: (32) 307 48 41
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyżury w godzinach:

 • poniedziałek: 8:00 - 11:00
 • piątek: 8:00 - 11:00

 

W związku ze stanem epidemicznym porady prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej i uzależnieniom prowadzone są w formie telefonicznej - nr tel. 508-931-836:

 • środy w godz. 13.00 – 15.00 i 15.30 – 17.30,
 • czwartki w godz. 14.30 – 16.30.

Do szczegółowych zadań należy:

- udzielanie pomocy psychologicznej;

- prowadzenie konsultacji dla rodzin;

- prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, diagnostycznych i terapeutycznych dla:

 • osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i współuzależnionych;
 • ofiar przemocy;
 • osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin;
 • rodzin wieloproblemowych;
 • rodzin z trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi;

- prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i warsztatów tematycznych dla pracowników socjalnych;

- prowadzenie grupowych spotkań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych dla osób i rodzin z trudnościami;

- prowadzenie warsztatów edukacyjnych w zakresie profilaktyki społecznej dla osób i rodzin objętych pomocą specjalistyczną;

- współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi MOPS;

- podejmowanie współpracy z podmiotami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz osób i rodzin z trudnościami w środowisku lokalnym;

- tworzenie sieci wsparcia lokalnego.

 

Zespół Działu Poradnictwa Specjalistycznego tworzą:

 • Konsultant ds. uzależnień
 • Konsultant ds. osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Konsultant ds. rodzin
 • Psycholog
 • Asystenci rodziny

Dział Poradnictwa Specjalistycznego przyjmuje w godzinach:

Poniedziałek:   7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00

 

Kontakt:

pokój nr 19

tel.: (32) 296 21 45
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Pomoc psychologiczna

Psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dyżuruje w godzinach:

 • środa - 13:00 - 17:00 (pokój nr 19)