Z uwagi na trwający konflikt zbrojny w Ukrainie oraz związany z tym pobyt w naszym kraju licznej grupy uchodźców, ważna jest edukacja w zakresie możliwości zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można zapobiegać w drodze szczepień ochronnych, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (poz. 681).

 

  • krztusiec,
  • odra,
  • polio,
  • WZWA ,
  • COVID-19.

Poniżej zamieszczamy ulotki ze szczegółami szczepień w języku polskim oraz ukraińskim.

covid ua 1
covid ua
covid
covid1
dbaaj o zdrowie ua
dbaj o zdrowie
kolorowanka_MYCIE RAK
krztusiec 1 ua
krztusiec ua
krztusiec
Krztusiec1
odra u
odra ua
Odra
odra1
polio 1 ua
polio ua
polio
polio1
salmonella 1
salmonella ua 1
salmonella ua
salmonella