psycholog

Informujemy iż w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie będzie udzielana od 15.11.2022r. pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy. Pomoc psychologiczna udzielana jest w pokoju 19 we wtorki w godzinach 15:30 do 16.30 oraz piątki w godzinach  14:00 do 15:00.

praca

Szanowni Państwo, prawie każda gmina i powiat w Polsce przyjmują od miesięcy ogromne ilości uchodźców. Wiele z tych osób potrzebuje pracy. Wśród nich są też pracownicy uczelni ukraińskich.

szczepienia

Z uwagi na trwający konflikt zbrojny w Ukrainie oraz związany z tym pobyt w naszym kraju licznej grupy uchodźców, ważna jest edukacja w zakresie możliwości zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można zapobiegać w drodze szczepień ochronnych, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (poz. 681).

zoo

8 maja br. w Ukrainie obchodzony jest Dzień Matki. Z tej okazji Urząd Miejski w Będzinie zorganizował dla naszych sąsiadów z Ukrainy wycieczkę do ZOO w Chorzowie oraz piknik. W trakcie, którego dzieci przekazały mamom i opiekunom prezenty wykonane z pomocą pracowników socjalnych MOPS Będzin. Dzień był pełen wrażeń i wzruszeń, dobre humory i pogoda nam dopisała.

pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna dla osób dotkniętych wojną na Ukrainie. Bieżące informacje o naszych działaniach udostępnione są na stronie internetowej: www.adwokatura.katowice.pl

Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie Wojciechem Olesińskim zapraszają na POLSKO - UKRAIŃSKIE TARGI PRACY.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie informuje, że Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi i których pobyt został uznany za legalny na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 583) - są uprawnieni między innymi do realizowanych przez gminy świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

pomoc Ukrainie

Pomoc jednorazowa w wysokości 300zł. Informacje dot. przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelem Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. poz. 583).