Miejsce na artykułu z aktualnościami

Będzińska szkoła

Informujemy, że od 18 maja 2021 r. realizujemy projekt „Będzińska szkoła dla rodziny – wzrost dostępności i jakości usług społecznych w Śródmieściu miasta Będzin”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Razem łatwiej

Z radością informujemy Państwa, że od 29 marca 2021 r. realizujemy projekt „Razem łatwiej – wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec poprzez rozwiniecie działalności Klubu Integracji Społecznej”, w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, Europejski Fundusz Społeczny. Zgodnie z założeniami  chcemy objąć wsparciem 16 mieszkańców gminy Będzin, w szczególności mieszkańców dzielnicy Grodziec.

power do pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt "Z POWER-EM DO PRACY!" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

SANEPID

Państwowa Inspekcja Sanitarna apeluje o odpowiedzialne zachowanie i przypomina o obowiązujących zasadach.

Projekt "W sieci"

Projekt "Otwórz się na pomoc" to interaktywny film poświęcony problemowi uzależnienia dzieci od komputera i Internetu.

Wnioski papierowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie przypomina, iż od 1 kwietnia 2021r. będzie możliwe składanie wniosków w formie papierowej na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 na świadczenie wychowawcze (500+). Wnioski na powyższe świadczenie w dalszym ciągu można składać w formie elektronicznej.

konultacje

Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski uprzejmie informuje mieszkańców Będzina o bezpłatnych konsultacjach:

  • Konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
  • Konsultacje psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym.
  • Konsultacje dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i ich rodzin.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie przypomina, iż od 1 lutego 2021r. będzie możliwe składanie wniosków w formie elektronicznej na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 na świadczenie wychowawcze (500+). Wnioski na powyższe świadczenia w formie papierowej (złożone osobiście w Ośrodku lub za pośrednictwem poczty) przyjmowane będą od 1 kwietnia 2021r.