Prezydent Miasta Będzina zachęca mieszkańców do składania wniosków o przyznanie dodatku węglowego.

 Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

 

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego). Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie.

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1, punkt obsługi (wejście główne) i pokój 36 oraz w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie:

  • (32) 296 21 51
  • (32) 296 21 52
  • (32) 296 21 53 

UWAGA! Do wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie jest wymagane zaświadczenie o wpisie lub zgłoszeniu do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. 

Załączniki:
Pobierz plik (weglowy2.pdf)Wniosek o wypłatę dodatku węglowego[ ]123 kB