Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie informuje, że Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi i których pobyt został uznany za legalny na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 583) - są uprawnieni między innymi do realizowanych przez gminy świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Aby ubiegać się o świadczenia rodzinne konieczne jest złożenie wniosku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie przypomina, iż zgodnie z ustawą o języku polskim, językiem urzędowym w Polsce jest język polski. Oznacza to, że wnioski i załączniki do wniosków o świadczenia rodzinne powinny być sporządzone w języku polskim, w tym wypełnione w języku polskim.

Jednocześnie informujemy, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) w celu usprawnienia komunikacji pracowników organu właściwego z obywatelami Ukrainy ubiegającymi się o świadczenia rodzinne oraz właściwego wypełniania wniosków pomocniczo opublikowało przetłumaczone na język ukraiński wzory wszystkich wniosków i załączników do wniosków.

Dodatkowo opublikowano również propozycję wzoru oświadczenia (i jego tłumaczenie) o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Powyższe wnioski można pobrać ze strony MRiPS:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-rodzinne-dla-obywateli-ukrainy