Zapraszamy chętnych do uczestnictwa w grupach psychoedukacyjnych dla uzależnionych od alkoholu prowadzonych przez konsultanta ds. uzależnień tutejszego Ośrodka. Spotkania odbywają się w każdy wtorek i czwartek od godziny 8:30 do 10:00. W trakcie terapii możesz dowiedzieć się czym jest uzależnienie od alkoholu i poznać jego mechanizmy, skonfrontować się ze swoim problemem i nauczyć się z nim radzić (np. co zrobić, żeby nie pić, jak odmówić alkoholu itp.)

 

Dodatkowo istniej możliwość spotkań indywidualnych z konsultantem ds. uzależnień w zakresie diagnozy uzależnienia i terapii indywidualnej w zależności od potrzeb.

 


Kontakt w sprawie umówienia terminu konsultacji indywidualnych w dniach: poniedziałek, wtorek i czwartek od 7:30 do 12:30 pod numerem telefonu (32) 296 21 40